Wioska Mnicha

Welcome to Rustic!

Wioska Mnicha

Kuźnia Kellokoski

Krzysztof Mnich – właściciel Muzeum siekier usytuowanego w Wiosce Mnicha zgromadził w swoich zasobach ponad 1000 siekier z kilkudziesięciu krajów świata. Jednakże największą część kolekcji w jego zbiorach stanowią siekiery fińskie Bilnas i Kellokoski.

Kuźnia Kellokoski to autentyczne miejsce o bogatej historii, położone w miejscowości Kellokoski w Finlandii. Jest to jedno z najstarszych i najbardziej znanych zakładów kuźniczych w kraju, które istnieje już od ponad 140 lat.

Historia Kuźni Kellokoski sięga roku 1873, kiedy to bracia Hjeltowie, Johan i Anders, założyli kuźnię żelaza w celu wykorzystania okolicznych zasobów naturalnych, takich jak woda, drewno i ruda żelaza. Kuźnia szybko stała się ważnym ośrodkiem przemysłowym i narodziła się wokół niej miejscowość Kellokoski.

W początkowych latach działalności kuźnię napędzana była energią wodną, dzięki
pobliskiemu rzecznemu systemowi. Wykorzystywano ją do napędzania kół wodnych, które wytwarzały energię potrzebną do produkcji żelaza. W kolejnych latach wprowadzono jednak nowe technologie, takie jak energia elektryczna i maszyny parowe, które zastąpiły napęd
wodny.

W ciągu kilku dziesięcioleci Kuźnia Kellokoski przekształciła się w nowoczesny zakład przemysłowy, specjalizujący się w produkcji wyrobów hutniczych, narzędzi i elementów metalowych. Kuźnia odgrywała istotną rolę w lokalnej gospodarce, dostarczając miejsca pracy dla mieszkańców okolicznych miejscowości.

W okresie międzywojennym kuźnia doświadczyła okresu prosperity. Rozwijały się nowe
technologie, a produkcja była na wysokim poziomie. W czasie II wojny światowej zakład działał na potrzeby wojska, wytwarzając m.in. elementy do broni i sprzętu wojskowego. W
muzeum Siekier w Wiosce Mnicha znajdują się również eksponaty z oznaczeniem SA
czyli armii szwedzkiej.

Po wojnie Kuźnia Kellokoski kontynuowała działalność, jednak wraz z postępem technologicznym i zmieniającymi się rynkami, przemysł metalowy w Finlandii przeżywał trudności. W końcu, w latach 90. XX wieku, kuźnia zamknęła swoje podboje z powodu trudności finansowych.

Jednak dzięki wysiłkom lokalnej społeczności i zainteresowaniu historykami, Kuźnia Kellokoski nie została zapomniana. Budynek został odrestaurowany i przekształcony w muzeum. Obecnie stanowi ono ważne miejsce, które przywraca pamięć o przemysłowej historii regionu. Zwiedzający mogą zobaczyć zachowane maszyny, narzędzia i inne artefakty z czasów, gdy kuźnia była w pełnym rozkwicie. Natomiast Wioska Mnicha zaprasza do Muzeum siekier, w którym odnajdziemy mnóstwo egzemplarzy fińskich siekier w tym Kellokoski.

Comments are closed.